KONTAKTA OSS

VEM ÄR VI?


Vi tror på ett gemensamt samhälle där alla är olika. Alla gillar olika och vill olika. Vårt mål är att stärka känslan av tillhörighet hos alla nykomlingar. Vi är en del av och bor i ett modernt samhälle. Vi jobbar liksom brobyggare, med integration och mångfald så att man känner sig delaktig och betydelsefull i Sverige. Vi tror på att integrationen börjar hemifrån och handlar om mycket mer än bara om språket, därför fokuserar vi på att förmedla detta budskap genom media (tidskrift, webbsida och webb TV). För att uppnå ett väl integrerat samhälle krävs det mer än att bara kunna språket. Vi behöver därför utveckla samhället och inspirera folket så att alla känner sig inkluderade.

VÅRA TJÄNSTER

Integration och mångfald via Media Produktion


Vi jobbar med att motverka de fördomar, okunskap, normer, rutiner, vedertagna förhållningssätt och beteenden som utgör hinder för att i praktiken uppnå lika rättigheter och möjligheter för människor som lever i Sverige. Underlätta individers möjligheter för att delta i och ta ansvar för samhällslivet och dess utveckling som jämlika samhällsmedborgare. Integration handlar om mänskliga möten där vi ger och tar emot erfarenheter med respekt för våra likheter och olikheter. Öka integrationen genom att tillvarata kunskap och engagemang som vårt mångkulturella samhälle genererar. Förebygga särbehandling och främja tolerans, öppenhet och demokratiska värderingar. Detta presenterar vi via vår integrations webb TV/kanal. Vi använder oss av olika program allt från dokumentära, talk Show, debatt och mm.

Samhällsorientering kurser


Samhällsorientering är en lagstadgad utbildning för nyanlända invandrare. Kursen ger kunskap om hur samhället fungerar och hur nyanlända invandrare kan göra för att snabbt komma in på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Under 60 timmar får deltagarna möjlighet till ny kunskap på sitt modersmål och får också chans att diskutera och ställa frågor. På utbildningen diskuteras bland annat hur man söker arbete, olika sätt att se på barn och barnuppfostran och hur man söker vård. Ofta ingår även studiebesök hos någon myndighet eller på ett museum. Samhällsorientering utbildningen ska vara på modersmål med tillgång till tolk vid behov.

Samhällsorientering för dig som är nyanländ


Vi håller också kurs i samhällsorientering för dig som är ny i Sverige. Kursen är i fyra block och innehåller åtta olika ämnesområden. Vi ger dig större och praktisk kunskap om hur det är att leva i Sverige.

Block 1: Ny i Sverige
Att komma till Sverige
Att bo i Sverige
Att vårda sin hälsa i Sverige

Block 2: Arbete och utbildning
Att försörja sig och utvecklas i Sverige

Block 3: Demokrati
Individens rättigheter och skyldigheter
Att påverka i Sverige

Block 4: Barn och familj
Att bilda familj och leva med barn i Sverige
Att åldras i Sverige

HUVUDKONTOR
Bolidenvägen 14 121 63 Johanneshov Stockholm

SWEDEN

info@integram.se
01-01010577