En höst och vinter med historiskt höga flyktingnivåer och en het invandringsdebatt har gjort stort avtryck i väljaropinionen. Det framgår i DN/Ipsos mätning av vilken samhällsfråga som väljarna anser är den viktigaste för dem.

I dag anser 40 procent att integration och invandring är viktigast, överlägset fler än skola och utbildning som ligger på andra plats med 18 procent.

– Integration och invandring rankas som den överlägset viktigaste samhällsfrågan i Sverige. Det är första gången i våra mätningar som frågan ligger i topp, säger Johanna Laurin Gulled, opinionsanalytiker på Ipsos.

I den senaste undersökningen låg invandringsfrågan på tredje plats, med 20 procent av väljarna som ansåg att det var den viktigaste frågan.

– Det är sällan man ser så här stora förändringar. Det är den största förändringen för en enskild fråga som vi någonsin sett i den här mätningen, säger Johanna Laurin Gulled.

Vikten som läggs vid invandring och integration har tidigare skiljt sig åt mellan kvinnor och män, unga och äldre samt beroende på var de som svarar bor och vilket parti de röstar på. Men förändringen har slagit igenom på alla håll. Miljöpartister är den enda grupp som väljer en annan fråga som viktigast – nämligen miljön.

– Det blir intressant att se hur länge invandringsfrågan kan ligga i topp. Som referens kan man jämföra med 2010 då fem procent nämnde invandringen som den viktigaste frågan när de valde vilket parti de skulle rösta på.

DN/Ipsos har även mätt vilket parti som väljarna tycker har bäst politik inom respektive område. När det gäller flykting- och invandringsfrågor är läget i praktiken oförändrat sedan den förra mätningen i juni 2015. Då etablerade sig Sverigedemokraterna som det parti som flest väljare anser har bäst invandringspolitik.

Med denna mätning befäster Sverigedemokraterna den positionen – 21 procent av väljarna stöder deras politik. 17 procent av väljarna tycker att Socialdemokraterna, som kommer på andra plats, har bäst invandringspolitik.

– Det är ett gynnsamt läge för Sverigedemokraterna som äger den fråga som nu rankas som överlägset viktigast för väljarna.

Sedan slutet av förra året har Moderaterna börjat driva en mer restriktiv invandringspolitik och partiet kom så sent som i torsdags med krav på en ”asylpaus”.

Men partiet ligger på samma nivå som tidigare mätningar, 13 procent av väljarna tycker att de har bäst flyktingpolitik. Anna Kinberg Batras hårdare ton i debatten tycks hittills inte ha inneburit att det förtroendet ökat.

– Det har inte skett några sådana säkerställda förändringar. Men Sverigedemokraternas framgångar har ofta förklarats med att de attraherar flykting- och invandringskritisk opinion. Nu när fler partier har börjat införa en restriktiv invandringspolitik så blir det intressant att se om SD kan fortsätta att äga den frågan, säger Johanna Laurin Gulled.